mahiyyə

mahiyyə
f.ə. 1) aylıq maaş; məvacib; 2) minarələr arasındakı ipə qəndillər asmaqla düzəldilən mənzərə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • mahiyyət — is. <ər.> 1. Daxili məzmun, xüsusiyyət, əsil məna, məğz, əsas. Məsələnin mahiyyəti. – Ona arxayınsan ki, bu işlərin mahiyyətini və sirrini duymayacaqlar? C. M.. <Çiyələk> sorğu sual eləmədi, lakin mahiyyətinə də enmədi. B. Bayramov. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mahiyyət — ə. 1) bir şeyin əsli; 2) təbiət, kefiyyət, əsil məzmun …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zat — ə. mahiyyət; 2) əsil, cövhər; 3) subyekt, şəxs. Zati ali ali mənsəb (yüksək vəzifəli şəxsə müraciət); zati əkrəm ən möhtərəm şəxs, kərəm sahibi ə. sahib, yiyə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xarakter — 1. <yun.> 1. Bax xasiyyət. Zeynalda xudkam bir sənətkar xarakteri vardı. S. H.. Mahnı xalqın milli xarakterini canlı surətdə ifadə edən böyük bir ilham məhsuludur. Ə. Bədəlbəyli. 2. ədəb. inc. Tip, surət, obraz. M. F. Axundzadənin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil-ağız — is. Üzrxahlıq mahiyyətində olan sözlər. Dil ağız etmək (eləmək) – üzrxahlıq mahiyyətində xoş sözlər söyləmək, yaxud xoş sözlər söyləyərək mehribanlıq göstərmək. Bəy gəlinə dil ağız etdikdən sonra, onun üzünü görmək istərdi. H. S.. Məmməd xan dil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • don — 1. is. Qadınların, habelə kişilərin üstdən geydikləri uzunətəkli, belibüzməli, ya büzməli paltar. <Kişinin> əynində qara şaldan belibüzməli don vardır. H. S.. <Qədir:> Allah qoysa, qulluqda hamısının əvəzi çıxar, arxalıq nədir, sənə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dünyəvi — sif. <ər.> Dünyaya aid olan, dünya ilə bağlı olan; din ilə əlaqəsi olmayan, dini mahiyyətdə olmayan. Dünyəvi məktəblər. Dünyəvi adam. Dünyəvi elmlər. Zakirin qoşma və gəraylıları dərin dünyəvi mahiyyət daşıyır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Bir şeyin içərisi, daxili, iç tərəfi. Əvvəl evin içi, sonra çölü. (Ata. sözü). Mağaranın içi yumşaq ağac qabıqları ilə döşənmişdi. A. Ş.. Əşrəf yavaşcadan sürünüb kola yaxınlaşdı, əli ilə kolun içini yoxladı. S. Rəh.. // Bir şeyin ortası,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • künh — is. <ər.> klas. Bir şeyin əsli, mahiyyəti, əsası, məğzi. Adəmin künhünü anlardı, qılardı səcdə. S. Ə. Ş.. Çatdı ya ki, uşaqların; Künhünə elmü sənətin? Yaxşı ki, qorxub az yedin; Toxluq edər təbiətin. A. S.. Künhünə varmaq (çatmaq) – bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maska — <fr. əsli ər. məsxərədən> 1. Tanınmamaq üçün üzə taxılan və göz üçün deşikləri olan xüsusi örtük. Maska taxmış pəhləvan. – Qəribə zamanda yaşadıq, oğul; Bilmədik maskayla üzün fərqini. B. V.. // Üzərində müxtəlif heyvan, quş, insan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”